Sunday, November 6, 2016

Cinta Pertama


- Dilahirkan dan dikenalkannyalah oleh mereka untuk mencintai Dia lebih dari segalanya.
Bermula dari suara diseblah telinga kanan, Dialah yang harusnya dicintai

-Semakin tumbuh, ditanamkannya untuk selalu mendahului-Nya dari segala kesibukan apapun, tanpa.perduli sedang sibuk apa diri, meski dalam kenyataannya, tak pernah semementingkan itu.

- Dikuatkanny dari segala kepayahan agar senantiasa sadar, sesungguhnya tak ad ang mengobat kepayahan dengan baik selain kepada-Nya.

Dan kemudian hingga terus berlanjut hari-hari. Terus saja mereka menanamkan untuk mencintai-Nya melebih apa pun meski dengan kekerasan karena batunya diri.
Hingga suatu ketika, Cinta Pertam yang diajarka mengambil salah satu dari mereka yang mengajarkan untuk mencintai Cinta Pertama mereka. Ada kepayahan yang menyerang, menuntut mengapa Cinta Pertam mengambil salah satu diantara mereka. Hngga untuk kesekian harinya, aku sadar, ia pasti lebih bahagia dengan Cinta Pertamanya.
#novemberous #novembermenulis #30harimenulis

No comments:

Post a Comment